Varanovití

Varanus albigularis

Říše: Živočichové (Animalia), Kmen: Strunatci (Chordata), Podkmen: Obratlovci (Vertebrata), Třída: Plazi (Reptilia), Podtřída: Lepidosauria, Řád: Šupinatí (Squamata), Podřád: Ještěři (Sauria), Čeleď: Varanovití (Varanidae)

Charakteristika a výskyt

Čeleď varanovití tvoří skupinu ještěrů, čítající asi 50 – 60 druhů z jediného rodu - Varanus. Varani obývají tropické a subtropické oblasti – nacházejí se např. v Africe, ve střední a jižní Asii, na malajských a indonéských ostrovech, Papui Nové Guinei, či v Austrálii. Jedná se o robustní ještěry s dlouhými ocasy a protáhlými krky. Největším zástupcem čeledi varanovitých je Varan komodský, který může měřit až 3 metry a vážit téměř 60 kg.

Varan komodský (Varanus komodoensis)

Foto by Berichard, wikipedia.org

Varani jsou především masožravci, svou kořist zabíjí, ale živí se i jako mrchožrouti. Někteří z varanů jsou ale všežravci – živí se vším, co uloví, nebo najdou – od ptáků, savců, ryb, přes měkkýše, ovoce, až po mršiny. Jejich životní prostředí je rozdílné, záleží na druhu varana – existují pozemní varani, vodní varani, nebo mořští varani. Společné však mají to, že všichni svá vejce kladou na pevnině. Ještěři z čeledi Varanidae jsou mezi ostatními plazi nejinteligentnější a jsou velmi odolní, dobře běhají. Některé druhy varanů i plavou a potápí se pod hladinu.

Stejně jako jiní plazi, jsou i varani studenokrevní – aktivnější jsou tehdy, mají-li možnost se vyhřívat na prudkém slunci. Jejich svaly totiž pracují daleko efektivněji, jsou-li prohřáté. Varani jsou většinou velmi agresivní, menší druhy mohou způsobit bolestivé kousnutí a škrábance, ty největší dokážou člověka zabít. Přesto je možné chovat varany v zajetí, poměrně dobře se přizpůsobují umělým podmínkám. 

Anatomie varanů

Varani obvykle dosahují délky maximálně dvou metrů, jsou však druhy, jako např. varan komodský (Varanus komodoensis), nebo varan skvrnitý (Varanus salvator), které mohou v maximech dorůst až tři metry. Všichni varani mají štíhlejší, přesto však silné, mírně zploštělé tělo, robustní končetiny s ostrými drápy, dlouhý krk a v poměru k tělu velmi dlouhý a silný ocas.

Varan skvrnitý (Varanus salvator)

Foto by Jerzy Strzelecki, wikipedia.org

Hlava varanů je směrem k čenichu prodloužená a zúžená, ušní otvory jsou viditelné. Jazyk je rozeklaný, stejně jako u hadů, a jeho kmitavým pohybem zjišťuje varan přítomnost pachů v okolí – ve spolupráci s nozdrami hledá přítomnost kořisti. V mezerách mezi stálými zuby rostou varanům zuby náhradní. Čelisti jsou posazeny do středu hlavy, varan tak dokáže polknout i velkou kořist. Jejich síla v čelistech je obrovská. Varani rostou po celý svůj život, největší jedinci v populaci jsou proto zároveň nejstarší.  

Druhy varanů

Varanus acanthurus: měří 70 cm, výskyt – Austrálie
Varanus albigularis: měří až 190 cm, výskyt – střední a jižní Afrika, viz obrázek

Foto by Calibas, wikipedia.org

Varanus baritji: měří 70 cm, výskyt – Austrálie.
Varanus beccarii: měří 1 metr, výskyt – Nová Guinea, viz obrázek

Foto by Greg Hume, wikipedia.org

Varanus bengalensis: měří 1,5 metru, výskyt – Pákistán, Írán, Afgánistán, Nepál, Indie, Srí Lanka, Bangladéš, Vietnam, Barma, Malajsie, Sumatra, Java, Čína, Thajsko, Laos, Kambodža (tento varan je jeden z nejrozšířenějších), viz obrázek

Foto by L. Shyamala, wikipedia.org

Varanus dumerilii: měří 135 cm, výskyt – Thajsko, Malajsie, Borneo, Sumatra, obrázek č. 6
Varanus exanthematicus: měří až 130 cm, výskyt – Afrika, viz obrázek

Foto by Daniel Bennett, wikipedia.org

Varanus glauerti: měří 80 cm, výskyt – severní Austrálie
Varanus griseus: měří až 150 cm, výskyt – severní Afrika, jižní Asie, viz obrázek

Varanus komodoensis: měří až 3 metry, výskyt – ostrovy Komodo, Rintja, Gillimontag, Flores, Pandar
Varanus ornatus: měří 2 metry, výskyt – západní a střední Afrika, viz obrázek

Foto by Greg Hume, wikipedia.org

Varanus panoptes: měří 1 – 1,5 metru, výskyt – Austrálie, Nová Guinea
Varanus prasinus: měří až 1 metr, výskyt – Nová Guinea, viz obrázek

Foto by TimVickers, wikipedia.org

Varanus rudicollis: měří 1 - 1,5 metru, výskyt – Malajsie, Thajsko, Barma, Borneo, Sumatra.
Varanus salvadorii: měří až 2,4 metru, výskyt – Nová Guinea
Varanus salvator: měří 2 metry, výskyt – jižní a jihovýchodní Asie, Nová Guinea, Malajsie, Srí Lanka, Indočína
Varanus tristis: měří 80 cm, výskyt – severní Austrálie.

a další, např. pilbarensis, glebopalma, auffenbergi, gouldii, primordius, griseus, reisingeri, indicus, rosenbergi, jobiensis, boehmei, juxtindicus, bogerti, keithhornei, brevicauda, kingorum, scalaris, caerulivirens, semiremex, caudolineatus, kordensis, spenceri, cerambonensis, mabitang, similis, doreanus, macraei, storri, melinus, telenesetes, eremius, mertensi, timorensis, mitchelli, flavescens, niloticus, varius, finschi, olivaceus, yemenensis, giganteus, ornatus, yuwonoi, gilleni, panoptes, zugorum.

Potrava varanů

Naprostá většina všech varanů jsou masožravci. Sežerou v podstatě cokoliv, co jsou schopni přemoci - záleží jen na jejich velikosti. Jejich kořistí se stávají drobní savci a plazi, ryby, ptáci i ptačí vejce. Menší druhy varanů, případně mláďata těch větších, se živí i hmyzem a bezobratlými živočichy. Oproti tomu největší druhy varanů, např. varan komodský (Varan komodoensis), dokáží chytit a zabít velké savce, např. jeleny, či buvoly. Varani neloví jen živou kořist, mají-li možnost, nepohrdnou ani mršinou, nebo lidskými odpadky. V místě výskytu varana komodského, či varana skrvnitého (Varanus salvator) je problematická i jejich schopnost najít a vyhrabat lidské ostatky.

Existuje několik druhů varanů, např. Varanus bitatawa, varanus mabitang, nebo Varanus olivaceus, kteří se navíc krmí i ovocem.  

Lov probíhá během dne. Varan dokáže svou kořist pronásledovat, při běhu zvedá ocas vysoko do výšky. Pokud je kořist dostatečně malá, spolkne ji varan celou, větší kusy roztrhá, dokáže roztříštit i kosti.

Rozmnožování varanů

Všichni varani jsou vejcorodí. Samice klade měkká, kožovitá vejce, v rámci jedné snůšky obvykle 7 – 35 kusů, v závislosti na velikosti a druhu varana. Vejce zahrabe do vlhké a vyhřáté půdy, případně do otvorů v březích, nebo ve stromech. Mláďata se líhnou za cca 4 – 10 měsíců.

Chov varanů v teráriu 

Většina varanů je vzhledem ke své velikosti nevhodná k tomu, aby byla chována v domácích podmínkách. Je to příliš nebezpečné. Nicméně, některé druhy jsou vzhledem k svému menšímu vzrůstu a přizpůsobovacím schopnostem k chovu v teráriu vhodné, např. Varanus exanthematicus, nebo Varanus albigularis. Poměrně běžně se v zajetí chovají i varani z rodu Varanus ornatus, Varanus acanthurus, Varanus doreanus, Varanus dumerilii, Varanus indicus, Varanus niloticus, nebo Varanus timorensis

Jako kterýkoliv jiný plaz, potřebuje i varan odpovídající zázemí. Před pořízením varana je však nutné si uvědomit, že to není zvíře pro každého. Varan může být zábavný, vzrušující i krotký, péče o něj však není jednoduchá. Varanovi musíme zajistit vhodné stanoviště, stravu a denně mu věnovat pozornost. Větší druhy vyžadují velkou klec - u mláděte je velmi snadné podlehnout představě, že mu bude stačit menší terárium, v dospělosti už varan tak malý a roztomilý není. 

Velikost terária pro varana, či klece se musí odvíjet od dospělé délky varana. Pro větší druhy varanů je minimální terárium o rozměrech 250 x 100 x 200 cm, prostor by však měl být co největší, jak je to jen možné. Terárium je vhodné vybavit větvemi, lištami, policemi a rampami, jakoukoliv výzdobou, po které by mohl varan šplhat. Nutné je i kryté místo, kde se bude cítit v bezpečí. K osvětlení terária postačí UV zářivky, nebo obyčejné žárovky, jež vyzařují teplo, měly by však být mimo varanův dosah, aby nedošlo k popálení. Na podlahu terária lze použít rašelinu, papírové ručníky, či noviny, nebo jen obyčejnou dlažbu. Vodní varani se neobejdou bez velké vodní nádrže, v níž si budou moci namočit celé tělo.

 

Zdroje:

[1] Varanidae. Animal Diversity Web [online]. 2003 [cit. 2012-09-10]. Dostupné z http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/accounts/information/Varanidae.html
[2] Varanidea. Wikipedia. The Free Encyclopedia. [online]. 2012 [cit. 2012-09-23]. Dostupné z http://en.wikipedia.org/wiki/Varanidae
[3] The Varanidae Family of Lizards – Monitor Lizards. Reptile Knowledge – Reptile Conservation and Care Information [online]. 2011 [cit. 2012-09-22]. Dostupné z http://www.reptileknowledge.com/squamata/varanidae.php
[4] Monitor Lizards. Encyclopedia.com [online]. 2012 [cit. 2012-09-22]. Dostupné z http://www.encyclopedia.com/topic/Monitor_lizards.aspx
[5] Species. Varanus. nl. Everything about Monitor Lizards [online]. [cit. 2012-09-22]. Dostupné z http://www.varanus.nl/description.shtml
[6] Varanus bengalensis. Varanus. nl. Everything about Monitor Lizards [online]. [cit. 2012-09-22]. Dostupné z http://www.varanus.nl/V_bengalensis_beschr_eng.htm#Distr
[7] Varanus griseus. Monitor Lizards.net [online]. [cit. 2012-09-22]. Dostupné z http://www.monitor-lizards.net/species/psammosaurus/griseus.html
[8] Varanus komodoensis. Monitor Lizards.de [online]. [cit. 2012-09-22]. Dostupné z http://monitorlizards.de/species/varanus/komodoensis.html
[9] Varanidae. ZipcodeZOO.com [online]. 2012 [cit. 2012-09-22]. Dostupné z http://zipcodezoo.com/Key/Animalia/Varanidae_Family.asp
[10] Monitor Lizard. Lizards.com [online]. 2012 [cit. 2012-09-23]. Dostupné z http://www.lizards.com/index.php/ml.html
[11] Monitory. MonitorLizards.com [online]. 2012 [cit. 2012-09-23]. Dostupné z http://monitorlizards.org/

Další sekce