Hroznýš královský

Boa constrictor constrictor

Říše: Živočichové (Animalia), Kmen: Strunatci (Chordata), Podkmen: Obratlovci (Vertebrata), Třída: Plazi (Reptilia), Řád: Šupinatí (Squamata), Čeleď: Hroznýši (Boidae), Rod: Boa, Druh: Boa constrictor,  Známé poddruhy: Boa constrictor constrictor, B.c. amarali, B.c. imperator, B.c. nebulosa, B.c.occidentalis, B.c. orophias, B.c.ortonii, B.c. sabogae, B.c. longicauda

Charakteristika druhu

Hroznýši patří mezi velké hady – největší jedinci mohou dosáhnout velikosti až 5 metrů, v zajetí držení však nepřerůstají 3 metry. Hroznýši mají silné, svalnaté tělo a zřetelně oddělenou trojúhelníkovitou hlavu. Díky specifickému tvaru těla dýchají pouze pravou plící, která je válcovitě protažená, levá zakrňuje. Nákres anatomie hada je na obrázku.

Zdroj: wikipedia.org

V blízkosti kloaky jsou patrné rudimentární končetiny s krátkým drápkem. U samců jsou tyto končetiny nápadnější a jsou dobře patrné na kostře. Velmi se liší barvami, zejména u kříženců poddruhů. Vyskytují se jak velmi tmaví jedinci s méně výraznou kresbou, výrazně vybarvení jedinci s typickou "hroznýšovitou" kresbou po téměř albinotické exempláře. V důsledku křížení se vyskytují i zcela atypické kresby – třeba pruhování (striped). Velmi cenění jsou červenoocasí hroznýši (red tail), jedinci poddruhu constrictor.  

Hroznýš královský se vyskytuje v celé řadě poddruhů od jižního Mexika přes Venezuelu, Bolívii, Peru, velkou část Brazílie až po Argentinu. Obývá také některé ostrovy, např. Trinidad a Tobago. Hroznýš královský žije ve velmi různorodém prostředí od suchých lokalit s výraznými změnami teploty (Mexiko, Sonora) přes vlhké pralesy se stálou a vysokou teplotou až po oblasti severu Argentiny s temperátním klimatem. Rozšíření se odráží ve vzniku celé řady poddruhů, které se liší zbarvením, velikostí i vhodností k chovu. 

Foto: Embreus, wikipedia.org

Poddruhy hroznýše královského

Jednotlivé poddruhy známé z přírody lze rozčlenit do tří skupin. Poddruhy se mezi sebou snadno kříží a nejběžněji chovaný "hroznýš domácí" je stabilizovaným mezidruhovým křížencem (základem byl B.c. imperator),  u kterého zjevně proběhla selekce na znaky domestikanta - v tomto případě na nízkou agresivitu, odolnost vůči případným chovatelským přehmatům a snášenlivost lidí. Naprostá většina chovaných hroznýšů jsou právě hroznýši domácí, kteří se nikde v přírodě nevyskytují.

Skupina imperator pochází ze severozápadního pobřeží Jižní Ameriky, hadi jsou spíše menší (do 250 cm). Skupina constrictor je velmi početná a liší se barevně i velikostí. Hadi z této skupiny obývají většinu areálu rozšíření. Poslední je skupina antilská, do které patří pouze dva poddruhy (nebulosa a orophias), které se endemicky vyskytují na ostrovech Malých Antil.

Boa restrictor imperator

Foto: Purplegerbil, wikipedia.org.

Potrava hroznýšů

Hroznýši jsou čeledí hadů škrtičů, kteří kořist ovíjí smyčkami těla a po zardoušení ji polykají vcelku. V přírodě se živí nejrůznější potravou podle dostupnosti a loveckých schopností hada – plazi, žáby, savci, ptáci. Mláďata zřejmě žerou i hmyz. Ačkoliv jde o škrtiče, umí i kousnout, což může velmi komplikovat manipulaci s agresivnějšími hady. Hroznýši jsou velmi žraví a zkonzumují velké množství potravy, pokud se k ní dostanou. V chovu je tedy nutné hady nepřekrmovat a potravu pečlivě dávkovat. 

Chování hroznýšů

Hroznýši jsou velmi klidní a málo aktivní. Často zůstávají ve strnulé poloze velmi dlouhou dobu. Mláďata jsou čilejší a dobře šplhají po větvích. Rádi se koupou a v nádrži s vodou zůstávají i několik dní. Hadi mají hodně individuální povahy – někteří si na člověka poměrně dobře zvykají, jiní jsou nervózní a útoční po celý život. Hroznýš domácí je obvykle mírnější než "čisté" poddruhy nebo hadi odchycení v přírodě. 

Rozmnožování hroznýšů

Hroznýši jsou na rozdíl od krajt živorodí nebo vejcoživorodí – mláďata rodí přímo nebo se okamžitě po snůšce z vajíček klubou. Pohlavně dospívají 3. - 5. rokem. Samice jsou březí cca 140 – 180 dní a v jedné snůšce bývá 5 – 60 mláďat. S velkým množstvím chovaných kříženců nejasného původu se často stává, že se část mláďat narodí mrtvá nebo s různými deformitami, případně část vajíček zůstane neoplodněná. 

Autor: DestructiveEyes, wikipedia.org

 

 

 

 

Zdroje:

 

Literatura
[1] Kopečný, L. Hroznýš královský. [online]. Posl.rev. 10.8. 2012 [cit. 2012-08-10]. Dostupné z:
http://www.ifauna.cz/clanek/terarijni-zvirata/hroznys-kralovsky/1682/

[2] Moravec, M. Zásady chovu Boa constrictor -1. část. [online]. Posl.rev. 13.8.2012 [cit. 2012-08-13]. Dostupné z: http://www.ifauna.cz/clanek/terarijni-zvirata/zasady-chovu-boa-constrictor-hroznyse-kralovskeho-1-cast/1407/

[3] Moravec, M. Zásady chovu Boa constrictor -3. část. [online]. Posl.rev. 13.8.2012 [cit. 2012-08-13]. Dostupné z: http://www.ifauna.cz/clanek/terarijni-zvirata/zasady-chovu-boa-constrictor-hroznyse-kralovskeho-3-cast/1444/

[4] Herpetology – study of reptiles & amphibians. [online]. Posl.rev. 29.11. 2011 [cit. 2012-08-09]. Dostupné z: http://skyview.vansd.org/dfarnswo/Zoology%20Assignments1st%20semesterC.htm

[5] HES, O. Hroznýš královský. Vyd. 1. Rudná u Prahy: Robimaus, 2008. 69 s. Abeceda teraristy. ISBN 978-80-87293-02-7.

[6] Horčic, R. Hroznýš královský. [online]. Posl.rev. 1.12. 2002 [cit. 2012-08-09]. Dostupné z:
http://www.volny.cz/richardhorcic/www%20stranky/constrictor.htm

[7] KOMÁREK, S. Ochlupení bližní: zvířata v kulturních kontextech. Vyd. 1. Praha: Academia, 2011. 277 s. Galileo; sv. 47. ISBN 978-80-200-1904-2.

[8] www.constrictors.com
[9] www.reptileforums.co.uk
[10] www.reptilesalive.com
[11] www.sciencephoto.com

 

Další sekce