Chov agamy vousaté

agama vousatá

Přestože je přirozeným prostředím snad každého živočicha příroda, tak některé z druhů agam jsou vhodné k chovu v zajetí (v teráriu), patří k nim také agamy vousaté.

Terárium pro agamu vousatou

Při zařizování terária pro agamu vousatou je nutné zejména jeho přizpůsobení přirozenému prostředí těchto ještěrů v přírodě, kde se vyskytují. Před samotným zařizováním terária je potřeba si také rozmyslet, kolik agam vousatých bude tento prostor obydlovat. K dalším důležitým faktorům, na které je potřeba se při zařizování terária zaměřit, patří jeho velikost, větrání, teplota, světlo, ultrafialové záření, vlhkost, voda, substrát a v neposlední řadě také rostliny.

Autor: Greg Hume, http://en.wikipedia.org

Velikost terária

Obecně je pro chov agam vousatých doporučována minimální velikost terária o využitelné ploše 140 x 160 x 60 cm. Maximální velikost terária pro agamy vousaté není nijak omezena. Dále je pro všechny případy nutné počítat s tzv. záložním teráriem, především v případech, kdy dochází k chovu více agam vousatých v jednom teráriu, a to ať už stejného nebo odlišného pohlaví. Důvodem založení náhradního terária je např. nutnost oddělení určitých jedinců agam vousatých od sebe v důsledku jejich agresivity, gravidity, nemoci apod.

Substrát a rostliny

Dno terária je vhodné vyložit novinovým papírem, linem či dlaždicemi, na něž je nutno nasypat vhodný substrát. Pro agamy vousaté lze použít např. hrubší nebo říční písek či písčitou zeminu. Do terária lze vložit větve stromů a větší kameny. Terárium lze agamám vousatým zpříjemnit pomocí živých rostlin. Vhodnou rostlinou je např. sloní noha (lat. Beaucarnea Recurvata), sukulenty, kaktusy, juky či draceny.

Autor: Karelj, wikipedia.org

Teplota v teráriu

Terárium pro agamy vousaté by mělo tvořit tzv. teplotní zóny, které pro tyto ještěry představují, jak „slunná“ místa, tak dostatečný „stín“, a to bez ohledu na vlastní velikost terária. Agama vousatá si tak nejlépe sama vybere místo, které jí bude vyhovovat. Obecně je v teráriu pro agamy vousaté doporučeno udržovat denní teplotu v rozmezí od 26 do 29 °C. Na „slunných“ místech lze vhodným zdrojem záření zajistit teplotu okolo 40 °C. V souvislosti s přítomností zdroje záření, pod kterým se agamy vousaté mohou vyhřívat, je nutné zajištění prostoru, kde bude pro tyto ještěry dostatečný chládek. Přes noc je přípustné udržovat teplotu v teráriu okolo 20 °C.

Autor: Derrick Coetzee, wikipedia.org

Vlhkost v teráriu

Optimální vlhkost je v teráriu pro agamy vousaté doporučována v rozmezí od 35 do 40 %. Celková vlhkost v teráriu závisí na zdroji tepla a větrání. Protože agamy vousaté obývají především sušší oblasti s dostatkem slunce, je nutné těmto tvorům zajistit vhodný zdroj světla a tepla.

Větrání terária

V teráriu pro agamy vousaté by mělo být zajištěn vhodný způsob větrání, který by poskytoval dostatečnou výměnu vzduchu. Větrání je důležité především v důsledku nutnosti používání zdrojů tepla v samotném teráriu.

Osvětlení

Pro osvětlení terária pro agamy vousaté je možno využít např. rtuťových či metalhalogenidových vysokotlakých výbojek nebo lineárních či kompaktních zářivek. Slunce je v teráriu pro agamy vousaté potřeba nahradit ve všech směrech (tzn. nejen v souvislosti se světlem a teplem, ale také s ultrafialovým zářením). Toto záření (tj. UVB/UVA záření) lze zajistit prostřednictvím mnoha na trhu dostupných prostředků, které budou agamám vousatým poskytovat jim potřebný vitamín D3.

Voda v teráriu

Neoddělitelnou součástí každého terária by měla být miska s čerstvou vodou, ze které mohou agamy vousaté nejen přijímat tekutiny, ale také se v ní koupat. Příklad popisu terária vhodného k chovu agamy vousaté je uveden na obrázku.

Foto: http://www.kingsnake.com/gladescs/bearded/

Strava agamy vousaté

V souvislosti s chovem

agam vousatých v teráriu je nutno mít na paměti, že v zajetí mají tito ještěři sklony k obezitě, a to v důsledku výživné stravy a jejich minimálního pohybu. V teráriu chovaným agamám vousatým by měla být podávána především strava, která bude z 90 % obsahovat rostlinnou složku.      

Autor: Drow_male, wikipedia.crg

Vhodnou potravou jsou luční byliny (např. pampeliška, jitrocel, vojtěška, atd.), listová zelenina (např. salát), kořenová zelenina (např. salátová okurka, mrkev, apod.) či ovoce (např. papája). Ovoce by však mělo pro agamy vousaté sloužit jako pamlsek. Při krmení agam vousatých rostlinami je důležité dávat přednost zejména čerstvým rostlinám či zelenině. Zbylých 10 % potravy agam vousatých by měli tvořit drobní živočichové (např. cvrčci, červi, sarančata, švábi, myši, atd.). Součástí stravy agam vousatých mohou být také tzv. doplňky stravy v podobě vitamínů a minerálů (např. uhličitan vápenatý či syntetický vitamín D3).

Hibernace

Zazimování agam vousatých v uměle vytvořeném prostředí probíhá snižováním celkové denní teploty v teráriu zhruba o 2 °C (tedy na teplotu v rozmezí od 24 do 27 °C). Přes noc by teplota v teráriu neměla přesáhnout 21 °C. Rovněž by mělo dojít ke zmenšení světelné periody na 7 až 9 hodin denně. Úbytkem světla a dostatečným větráním postupně dochází také ke snížení vlhkosti vzduchu v teráriu na 25 až 30 %. Tento proces snižování teploty, vlhkosti a světla by měl trvat zhruba 14 dní. V takto vytvořeném prostředí lze agamy vousaté ponechat 8 až 12 týdnů (maximálně však 5 měsíců). Po tzv. zazimování  je nutno vrátit se k uzpůsobení „běžných“ podmínek, kterých lze dosáhnout opačným postupem než je hibernace – tzn. zvyšováním celkové denní teploty a světelné periody.

Rozmnožování agamy vousaté

Pro samice agam vousatých je tvorba a kladení vajec velmi náročná, proto je pro tento proces potřeba zajištění, co nejvhodnějších podmínek. Příprava samic agam vousatých na tvorbu a kladení vajec probíhá především v období jejich hibernace. Tato příprava může spočívat např. v podávání většího množství potravy s obsahem vápníku či vitamínu D3. Pro kladení vajec je nutné zajistit optimální místo v teráriu. Pro tento účel lze použít např. krabici s mokrým pískem či zeminou. 

Autor: Derrick Coetzee, wikipedia.org

Příchod samotné snůšky bývá často patrný z chování samice agamy vousaté, která mnohdy přestane jíst a vykazuje známky hyperaktivity. Samice agam vousatých kladou svá vejce několikrát do roka. Jejich počet závisí na věku agamy vousaté, jejím zdravotním stavu a výživě. Obecně bývá ve snůšce 10 až 20 vajíček. Nakladená vejce je nutno inkubovat v již připravené krabici s mokrým pískem či zeminou po dobu 60 až 70 dnů při teplotě 27 až 28 °C. Teplota by však neměla překročit 32 °C, neboť při vyšší teplotě embrya ve vajíčkách umírají. Rovněž je důležité dbát na vlhkost prostředí, kde jsou nakladená vajíčka agamy vousaté inkubována. Optimální vlhkost, která zaručí, aby vajíčka nevyschla, se pohybuje v rozmezí od 75 do 85 %. Vylíhnutá mláďata agam vousatých mívají okolo 11 cm.

 

 

Zdroj:

[1]Bearded Dragon Care & Breeding. Kingsnake.com [online]. 2001 [cit. 2012-07-22]. Dostupné z: http://www.kingsnake.com/gladescs/bearded/.
[2]Bearded Dragon Habitat Checklist. Doctors Foster and Smith, Inc. [online]. 2012 [cit. 2012-07-24]. Dostupné z: http://www.drsfostersmith.com/pic/article.cfm?aid=429.
[3]Bearded Dragon. Animal-World [online]. 2012 [cit. 2012-07-24]. Dostupné z: http://animal-world.com/encyclo/reptiles/lizards_agamids/BeardedDragon(Inland).php.