Chameleoni

Chameleon - foto by dzilam, flickr.com

Říše: Živočichové (Animalia), Kmen: Strunatci (Chordata), Podkmen: Obratlovci (Vertebrata), Třída: Plazi (Reptilia), Podtřída: Lepidosauria, Řád: Šupinatí (Squamata), Podřád: Ještěři (Sauria), Čeleď: Chameleonovití (Chamaeleonidae), Podčeledi: Chameleoni (Chamaeleoninae), Brokésie(Brookesiinae)

 

Charakteristika a výskyt

Chameleoni (Chamaeleoninae) jsou výraznou, velmi specifickou skupinou ještěrů. Jsou jednoznačně identifikovatelní díky svým samostatně pohyblivým očím, schopnosti měnit barvu, dlouhému zatočenému ocasu, pomalé houpavé chůzi a díky svému jazyku, který jsou schopni vymrštit na velkou vzdálenost. Chameleoni se vyskytují v teplých oblastech Afriky, Madagaskaru, ve Španělsku a Portugalsku, v jižní Asii, na Srí Lance, Havaji, Kalifornii, nebo na Floridě. Obývají všechny druhy tropických a horských deštných pralesů, savan, někdy i pouští a stepí.

Chameleon obecný (Chamaeleo chamaeleon)

Foto by Eran Finkle, flickr.com

Chameleoni z podčeledi Chamaeleoninae jsou stromoví a obvykle je lze nalézt na stromě, či keři. Existují však i částečně, či převážně pozemní druhy, většinou z podčeledi Brookesiinae. Ty žijí v nízké vegetaci, případně přímo na zemi.

Chameleoni se dožívají řádově 4 – 8 let a žijí spíše osamělým způsobem života. Mnoho druhů chameleonů je považováno za ohrožené, snižování jejich populace je zapříčiněno hlavně znečištěním a odlesňováním.

Anatomie chameleónů

Chameleoni se velmi liší velikostí i tělesnou stavbou. Nejmenším chameleonem a zároveň i jedním z nejmenších plazů na světě, je pouhých 15 mm velký chameleon druhu Brookesia Micra - viz obrázek 

Foto by Frank Glaw, Jӧrn Kӧhler, Ted Townsend, Miguel Vences, wikipedia.org

Naopak jedním z největších druhů je chameleon obrovský (Furcifer oustaleti), který může dorůst téměř 70 cm – viz obrázek

Foto by frank.vassen, flickr.com

Mnoho druhů chameleonů má na vrcholu hlavy a v oblasti nosu výčnělky, např. chameleon třírohý (Trioceros jacksonii), viz obrázek 

Foto by Movingsaletoday, wikipedia.org

případně veliké hřebeny, jako např. chameleon jemenský (Chamaeleo calyptratus), viz obrázek

Foto by dw_ross, flickr.com

Vzhled chameleonů je často ovlivněn i jejich pohlavím - existuje u nich sexuální dimorfismus (samec vypadá jinak, než samice, většinou je větší a výrazněji zdobený, růžky totiž používá k boji s konkurenty).

Nohy chameleona jsou také velmi zvláštní – jejich původních pět prstů srostlo v pouhé dva, končetiny proto vypadají jako kleště. Chameleon díky takto přizpůsobeným nohám snadno uchopí úzké větvičky a také se na nich udrží. Prsty jsou vybaveny ostrými drápky.

Nejvýraznější jsou chameleoní oči. Vrchní a spodní víčka jsou spojena a je v nich otvor, díky němuž plaz vidí.

Foto by Dzilam, flickr.com

Oči se mohou nezávisle na sobě otáčet a zaostřovat na různé objekty současně, chameleon pokryje úhel plných 360̊.

Foto by AnSchieber's photos via Getty Images, flickr.com

Jakmile zahlédne chameleon kořist, zaměří se na ni oběma očima současně a vidí pak velmi ostře. Na rozdíl od ostatních plazů mají chameleoni vynikající zrak, i drobný hmyz jsou schopni uvidět na vzdálenost několika metrů. Registrují jak klasické viditelné, tak i ultrafialové světlo. Navíc, pokud je chameleon vystaven ultrafialovému světlu, je aktivnější, lépe přijímá potravu a je ochotnější k páření.

Stejně jako hadi,  ani chameleoni nemají ušní otvory. Hluší však nejsou, vnímají zvukové frekvence v rozmezí 200 – 600 Hz.. Jazyk chameleonů je velmi dlouhý, často delší, než celý zbytek těla. Chameleon ho dokáže vymrštit neuvěřitelnou rychlostí, lidské oko tento pohyb téměř nezaregistruje – kořist je zasažena ve zlomku vteřiny. Jazyk chameleona je tvořen kostmi, svaly a šlachami, na špičce je pokrytý lepkavým hlenem. Jakmile chameleon jazykem kořist zachytí, stejnou rychlostí jej vtáhne zpět do tlamy.

Calumma gastrotaenia vystřeluje jazyk 

Foto by AnSchieber's photos via Getty Images, flickr.com

Druhy chameleónů

Čeleď chameleónovitých (Chamaeleonidae) je velmi obsáhlou skupinou ještěrů. Dělí se na dvě užší podskupiny – podčeleď Chamaeleoninae a podčeleď Brookesiinae. V rámci těchto podčeledí se rozlišuje 12 rodů – Archaius, Bradypodion, Brookesia, Calumma, Chamaeleo, Furcifer, Kinyonqia, Nadzikambia, Rhampholeo, Rieppeleon a Trioceros. Tyto rody pak zahrnují zhruba 160 druhů a poddruhů z čeledi chameleónovitých. Některé zástupce jednotlivých rodů si můžete prohlédnout na fotografiích níže. 

Brokesie ankarafantsická (Brookesia decaryi)

Foto by Frank.Vassen, flickr.com

Chameleon parsonův (Calumma parsoni)

Foto by AnSchieber's photos via Getty Image, flickr.com

Chameleon pardálí (furcifer pardalis)

Foto by AnSchieber's photos via Getty Images, flickr.com

Rhampholeon temporalis

Foto by Hexasoft, wikipedia.org

Potrava chameleónů

Hlavní složku potravy chameleonů tvoří hmyz. Naprostou většinu svého času tráví chameleoni v koruně stromu, čímž jsou mimo dosah predátorů, mají přístup k slunečnímu záření a především – mají zde dostatek potravy. Lovem tráví téměř všechen svůj čas a hmyz dokáží chytit i v letu.

Calumma gastrotaenia se chystá vystřelit jazyk

Foto by AnSchieber's photos via Getty Images, flickr.com

Kořistí větších druhů chameleonů se stávají i ještěrky, či mladí ptáci a některé druhy, jako např. chameleon jemenský (Chamaeleo calyptratus), požírají v případě nedostatku vody i listy. Existují i všežraví chameleoneni, typickým příkladem je chameleon třírohý (Trioceros jacksonii), který se živí širokou škálou drobných živočichů – mravenci, motýli, housenkami, plži, červy, ještěrkami, gekony, obojživelníky, jinými chameleony, ale stejně tak i listy a výhonky rostlin, nebo bobulemi.

Bradypodion melanocephalum na lovu

Foto by Purves, M., wikipedia.org

Rozmnožování chameleónů

Ve většině případů snáší chameleoni vejce klasickým způsobem, některé druhy jsou však vejcoživorodé - vejce se vyvíjí v těle matky a mláďata se líhnou těsně před snůškou, během ní, nebo ihned vzápětí - příkladem je např. chameleon třírohý (Trioceros jacksonii). K snůšce dochází zpravidla 3 – 6 týdnů po páření. Samice v zemi vyhrabe díru hlubokou 10 – 30 cm, v závislosti na druhu. Poté se začne na dně jámy otáčet kolem své osy a naklade vejce. Jejich počet se rovněž liší u jednotlivých druhů, menší chameleoni rodu Brookesia snáší pouhé 2 – 4 vajíčka, oproti tomu např. velký chameleon jemenský (Chamaeleo calyptratus) vyprodukuje v rámci jedné snůšky 80 – 100 vajec. Vajíčka se líhnou po 4 – 12 měsících, opět dle druhu, ale např. chameleon parsonův (Calumma parsonii) inkubuje až 24 měsíců.

Schopnost měnit barvu

Některé druhy chameleonů dokážou měnit barvu své kůže. Barevné spektrum je u jednotlivých druhů odlišné, obecně však lze najít chameleony růžové, modré, červené, oranžové, zelené, černé, hnědé, světle modré, žluté, tyrkysové, či fialové. Přestože je většina chameleonů zelená, čímž se účinně maskují s okolím (korunou stromů), v němž žijí, hlavním účelem změny barvy není snaha s okolím splynout, nýbrž sociální komunikace chameleonů. Chameleoni tak signalizují svůj fyziologický stav, náladu, nebo své další záměry. Pokud je chameleon rozzlobený, nebo chce zastrašit predátora, ztmavne, světlejších barev využívají samci při namlouvání. Pouštní druhy chameleonů využívají změnu své barvy i k termoregulaci – tmavnou ráno, kdy je ještě zima, aby lépe absorbovali teplo, a v parném dni naopak blednou, aby odráželi světlo. Obě tyto barvy dokážou navodit i současně – jsou pak přesně odděleny linkou páteře.

Foto by harinaivoteza, flickr.com

Chov chameleonů v teráriu

Chameleoni nejsou příliš vhodní k chovu v domácích podmínkách, především tedy pro začátečníky. Byť se jedná o fascinující a elegantní tvory, je velmi obtížné jim zajistit podmínky, které vyžadují. Není lehké najít ideální míru osvětlení (chameleoni potřebují jak UVA, tak i UVB záření), vysokou úroveň vlhkosti a pravidelný přísun různorodého hmyzu po celý rok. Výrobu podobného terária pro chameleona na míru, jako na obrázku níže, Vám můžeme zprostředkovat.

Terárium pro chameleon jemenského

 

 

Zdroje:

[1] Chamaeleonidae. ZipcodeZOO.com [online]. 2012 [cit. 2012-09-29]. Dostupné z http://zipcodezoo.com/Key/Animalia/Chamaeleonidae_Family.asp
[2] Chameleon. A-Z animals [online]. 2012 [cit. 2012-09-29]. Dostupné z http://a-z-animals.com/animals/chameleon/
[3] Chamaeleonidae. Discover Life [online]. 2012 [cit. 2012-09-29]. Dostupné z http://www.discoverlife.org/mp/20q?search=Chamaeleonidae
[4] The Chamaeleonidae Family - Types of Chameleons. Reptile Knowledge – Reptile Conservation and Care Information [online]. 2012 [cit. 2012-09-29]. Dostupné z http://www.reptileknowledge.com/squamata/chamaeleonidae.php

Další sekce